Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Czy pompę ciepła można odliczyć od podatku?

2017-11-16
Czy pompę ciepła można odliczyć od podatku?


Ulga termomodernizacyjna, która pozwala odliczyć od podatku działania termomodernizacyjne, pojawiła się po raz pierwszy w 2019 roku. Rozwiązanie to pozwala także odliczyć koszty, jakie właściciel domu poniósł na kupno i montaż pompy ciepła. Z ulgi można skorzystać, składając zeznanie podatkowe za dany rok, w którym poniesiono koszt. Jakie warunki należy spełnić, aby ją uzyskać? Szczegóły znajdziesz w poniższym wpisie.
Z artykułu dowiesz się:

  1. Czy zakup i montaż pompy ciepła można nazwać przedsięwzięciem termomodernizacyjnym?
  2. Które osoby mogą wykorzystać odliczenie od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej?
  3. Czy pompa ciepła jest urządzeniem, które można odliczyć od podatku?
  4. Jaką kwotę można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?
  5. W jaki sposób prawidłowo odliczyć ulgę od podatku?


Urządzenia wykorzystujące do prawidłowej pracy odnawialne źródła energii są obecnie rozpowszechniane. Aby zachęcić do ich kupna i montażu, popularyzuje się je z pomocą rozmaitych programów finansowego wsparcia. Decydując się na takie rozwiązanie, inwestor jest w stanie znacznie obniżyć koszty, jakie poniósł na inwestycję. Jeżeli jesteś właścicielem budynku jednorodzinnego i zależy Ci na montażu pompy ciepła, musisz wiedzieć, że koszty, jakie poniesiesz, możesz z powodzeniem odliczyć od podatku w ramach obowiązującej ulgi termomodernizacyjnej.

pompa ciepła zamontowana w ogrodzie

Czy zakup i montaż pompy ciepła można nazwać przedsięwzięciem termomodernizacyjnym?

Inwestor, który poniósł koszty na zakup i montaż pompy ciepła, zapewne zastanawia się, czy może odliczyć je od podatku. Okazuje się, że tak. Z pomocą przychodzi ulga termomodernizacyjna. W zapisach tego dokumentu jasno określono, że koszty, jakie poniesiono w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Zanim zaczniesz wypełniać odpowiednie dokumenty, warto w pierwszej kolejności zastanowić się nad tym, czym jest wspomniane przedsięwzięcie termomodernizacyjne? W tym przypadku trzeba zapoznać się z przepisami prawa, a dokładnie z art. 2 pkt 2 Ustawy, która mówi o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Jej ostateczna wersja pochodzi z dnia 21 listopada 2008 roku. Mówi ona jasno, że przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:

  • ulepszenie, dzięki któremu inwestor z powodzeniem ograniczy zapotrzebowanie na energię, jaką generuje się na potrzeby ogrzania domu, a także przygotowania ciepłej wody użytkowej. Mowa tutaj nie tylko o budynkach mieszkalnych, ale również obiektach zbiorowego zamieszkania, jak również tych, które są własnością jednostek samorządu terytorialnego, które służą im do właściwego wykonania zadań publicznych;
  • ulepszenie, które sprawi, że znacznie zmniejszą się straty energii pierwotnej, które powstają w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz w zasilających je lokalnych źródłach ciepła. Tutaj należy pamiętać o tym, że dane budynki muszą być wymienione w lit. (do których dostarcza się energię z wymienionych sieci) i spełniać wymagania mówiące o oszczędzaniu energii. Wymagania te zostały jasno określone w przepisach budowlanych. Ulgą termomodernizacyjną objęte są także już podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii, jaką dostarcza się do budynków;
  • stworzenie przyłącza technicznego, które będzie łączyć się ze scentralizowanym źródłem ciepła. Wspomniane przyłącze musi powstać z powodu likwidacji wcześniej działającego lokalnego źródła ciepła. Dzięki pojawieniu się nowego przyłącza zmniejszają się koszty pozyskania ciepła, które ma docelowo trafić do budynków (wymieniona je w lit. a);
  • całkowita lub częściowa wymiana źródeł energii na takie, które zasilane będą przez odnawialne źródła energii albo wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji.

Od podatku, w ramach ulgi termomodernizacyjnej, będzie także można odliczyć wydatki, jakie inwestor poniesie w związku z zakupem materiałów budowalnych, urządzeń, a także usług, które są ściśle powiązane z prawidłową realizacją jednego z przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

pompa ciepła zamontowana w pralni

Które osoby mogą wykorzystać odliczenie od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Przepisy dotyczące ulgi termomodernizacyjnej jasno określają, kto może z niej skorzystać. Najważniejszą zasadą, o której absolutnie nie można zapomnieć, jest rozliczanie się podatnika wg skali podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego lub podatku liniowego.

Jeśli chcesz odliczyć pompę ciepła od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej, musisz być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego najpóźniej w dniu, w którym dokonasz rozliczenia.

Jeżeli zatem wynajmujesz dom lub jesteś właścicielem budynku wielorodzinnego, nie będziesz mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Z tej możliwości nie mogą także skorzystać inwestorzy, którzy dopiero budują dom.

pompa ciepła zamontowana w garażu

Czy pompa ciepła jest urządzeniem, które można odliczyć od podatku?

Pompa ciepła jest urządzeniem, którego zakup i montaż wpisuje się w działania na rzecz termomodernizacji budynku. Oznacza to, że decydując się na nią, inwestor będzie mógł odliczyć poniesione koszty w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Warto podkreślić, że takie rozwiązanie znacznie obniża nakłady inwestycyjne, jakie trzeba ponieść, jeśli chce się stworzyć w swoim domu ekologiczny, wydajny i nowoczesny system grzewczy. Możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej znacznie podnosi opłacalność przedsięwzięcia.

Decydując się na odliczenie kosztów od podstawy podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej, inwestor powinien pamiętać, że jeśli dodatkowo skorzystał z pomocy, jaka przysługuje mu z Programu Czyste Powietrze, będzie mógł odliczyć tylko tę część kosztów, jaką sfinansował ze środków własnych. Odliczeniu nie podlega bowiem kwota, jaka została przyznana w ramach dotacji.

pompa ciepła zamontowana na tarasie przed domem

Jaką kwotę można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Inwestorzy, którzy chcą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, powinni wiedzieć, że kwota, jaką mogą odliczyć od podatku wynosi nie więcej niż 53 tys. zł. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że jest to suma, jaką łącznie można odliczyć na wszystkie realizowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne, które wykonywane są w budynku, którego inwestor jest właścicielem lub współwłaścicielem.

pompa ciepła zamontowana w niewielkiej pralni

W jaki sposób prawidłowo odliczyć ulgę od podatku?

Chcąc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, należy dokonać odliczenia. Umieszcza się je w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatek. Kwota odliczenia, której nie da się odliczyć w danym roku podatkowym podlega odliczeniu w kolejnych latach. W tym wypadku trzeba pamiętać, że jest to kolejne sześć lat, które liczy się od końca roku podatkowego, w którym inwestor poniósł pierwsze koszty związane z termomodernizacją budynku.

Podsumowanie

Ulga termomodernizacyjna jest narzędziem, z jakiego chętnie korzystają inwestorzy, którym zależy na modernizacji budynku i korzystaniu z rozwiązań pozwalających ograniczyć straty ciepła w budynku i jednocześnie obniżyć rachunki za energię. Jedną z takich opcji jest pompa ciepła. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób odliczyć ją w ramach ulgi, skorzystaj z pompy specjalistów, którzy nie tylko wyjaśnią Ci, na czym polega, ale także pomogą odpowiednio wypełnić dokumenty.

Autor: Aneta Wojtczak

pompa ciepła ustawiona przed montażem w pomieszczeniu gospodarczym

Przeczytaj także:

pixel